תוכנת ניהול ומעקב - מסמכים מבוקרים בקרת מסמכים QMSIL
דף הבית הסבר ותכונות ISO9001 הורדות שאלות ותשובות צילומי מסך צרו קשר

בקרת מסמכים QMSIL - תקן ISO9001

תקן 9001 ISO הינו תקן בין-לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות והמוודא כי האירגון הפועל לפיו מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות וחותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.
כחלק מדרישות התיעוד המהוות חלק מתקן ISO 9001, קיים נושא בקרת המסמכים (אשר הינו נוהל חובה) הנוגע לתיעוד בכל סוגי המדיה באירגון ובכללם ניר, מדיה אלקטרונית, מדיה מגנטית, דגם ותמונה.
חלק מהדרישות בתקן מפרטות כי התיעוד יאושר לפני הוצאתו לאור והחלתו, שינויים בתיעוד יעברו תהליך אישור מחדש בעזרת שיטה לבקרת התיעוד. התיעוד יהיה קריא, זמין בנקודות העבודה הרלוונטיות וניתן לזיהוי בכל זמן (שם, מספר מזהה, מהדורה ותאריך). תיעוד ממקורות חיצוניים יהיה מבוקר, יופץ לפי רשימת תפוצה ויכלל במערכת המבטיחה רישום והפצה מסודרים.


נוהל בקרת תיעוד נועד להבטיח קיום ותחזוקת תיעוד ומידע של מערכת אבטחת איכות בצורה אחידה, מבוקרת ומוסמכת, להבטיח שהמידע הקשור בתיעוד יהיה מעודכן, ולהגדיר את השיטה והכללים ליצירה ועידכון של מסמכים.


בקרת מסמכים QMSIL : תוכנת ניהול ומעקב - מסמכים מבוקרים

כל הזכויות שמורות ליאיר ויסמן פיתוח תוכנה