תוכנת ניהול ומעקב - הדרכות והסמכות הדרכות והסמכות QMSIL
דף הבית הסבר ותכונות ISO9001 הורדות שאלות ותשובות צילומי מסך צרו קשר

הדרכות והסמכות QMSIL - הסברים למשתמש וצילומי מסך


מערכת ניהול ההדרכות וההסמכות מאפשרת לבצע את כל השינויים הנדרשים במאגר הקורסים, ההדרכות, ההכשרות וההסמכות, וכן לבצע פעולות שונות הקשורות בהדרכה או בהסמכה. לחיצה על לחצן 'הדרכות והסמכות' במסך הראשי תפתח חלון זה, המכיל את הנושאים מהם מורכב מודול ההדרכות וההסמכות.

תפקידן של מערכות ההדרכה, ההכשרה וההסמכה באירגון הוא להכין את העובד לתיפקוד בסביבה בה מתרחשים שינויים מהירים מבחינה אירגונית ומבחינה טכנולוגית. יישום מערכת הדרכה והכשרה יעילה, מעניק לאירגון יתרון עיסקי רב על המתחרים אשר אינם מיישמים מערכת הדרכה.לחיצה על כפתור ה-'קורסים' תציג את רשימת הקורסים, הרשומים במערכת, כאשר כל קורס מקוטלג ע"י התחום והנושא, ומכיל מידע אודות אופן הלימוד, קוד הקורס, רמת הקורס, מספר שעות ההדרכה, ציון המעבר ותוקף ההדרכה שניתנה בקורס זה.

הלמידה האירגונית ומערכת ההדרכה וההכשרה תורמים להשבחתו של ההון האנושי, מעלה את ערכו של האירגון, ומעניק לו יתרון יחסי. בעידן המידע, קיימת משמעות עצומה להדרכה ולמרכזי ההדרכה. נושאי ההדרכה עוברים שינויים מרחיקי לכת, וההשקעה במערך הדרכה, הכשרה והסמכה הינו בלתי נמנע.חלון זה מציג את רשימת ההדרכות שבוצעו ושמתועדות במערכת. עבור כל הדרכה מצוין התאריך בו היא בוצעה, התחום, הנושא ושם ההדרכה, רמת ההדרכה, שם העובד אשר קיבל את ההדרכה, סימון באם העובד עבר את ההדרכה או ניכשל, תאריך תוקף ההדרכה, וסימון באם יש צורך לעקוב אחר תאריך תוקף ההדרכה. הרשימה ממוינת לפי תאריך ההדרכה. מסך זה מכיל גם כפתור המפעיל את הסינון, כפתורים לניהול הרשומות (הוספה, עידכון ומחיקה) וכפתור המאפשר להפיק דו"חות על סמך רשימת ההדרכות שבוצעו, ו\או לייצא את הרשימה ל-Excel.

הכשרה של אנשי תיפעול, הדרכה של מנהלי מערכת, הדרכה על שימוש במערכות, תיק הדרכה של מוצר, ביצוע הדרכה על שירות, הדרכה פרונטאליתלחיצה על כפתור 'סינון וחיפוש' מהמסך המכיל את רשימת ההדרכות שבוצעו, מציג את החלון הזה, אשר מאפשר לסנן את רשימת ההדרכות שבוצעו בהתאם לפרמטרים המופיעים על המסך, וניתן לבצע סינון המשלב מספר פרמטרים גם יחד.

חשיבות ההדרכה באירגון נגזרת מאופן הביצוע והיישום של תהליכי ההדרכה. שימוש בכלי נכון כדוגמת תוכנה יעודית לניהול ולמעקב הדרכות באירגון, יעלה בצורה משמעותית את איכות ההדרכה ואת השינוי שהיא יוצרת.לחיצה על כפתור 'הפקת דו"חות' מהמסך המכיל את רשימת ההדרכות שבוצעו, מציג את החלון הזה, אשר מאפשר להפיק דו"ח המבוסס על רשימת ההדרכות המוצגת (בין אם זאת רשימת ההדרכות המלאה, או רשימה מסוננת בהתאם לפרמטרים שנבחרו). את הדו"ח ניתן לשלוח ישירות למדפסת או להציגו על המסך. ניתן גם ליצא את הרשימה (מלאה או מסוננת) לגליון אקסל ע"י לחיצה על הכפתור 'יצוא ל-Excel'.

בפיתוח תחום ההדרכה בחברה יש להתייחס הן למצבים של כניסת עובד חדש והן לכניסת תחומים או מוצרים חדשים לתחום האחריות של האירגון.לחיצה על כפתור 'פתיחה להצגה ועידכון' מהמסך המכיל את רשימת ההדרכות שבוצעו, תציג את המסך הבא המכיל את כל פרטי ההדרכה המודגשת ברשימה. צידו הימני של המסך מכיל את הפרטים של ההדרכה שבוצעה בפועל, ואילו צידו השמאלי של המסך מכיל את פרטי הקורס שעל-בסיסו התבצעה ההדרכה.
כאשר מזינים הדרכה חדשה, ניתן לבחור את הקורס מהרשימה הנפתחת בצד שמאל למעלה, ולאחר שמוצגים פרטי הקורס, ניתן ללחוץ על הכפתור 'העתקת פרטי הקורס להדרכה' כדי להעתיק את הפרטים הרלוונטיים לצד ימין של המסך.

כדי לשמור על העסק ברמה מיקצועית גבוהה, יש להקפיד על ביצוע סדיר של הדרכותלחיצה על כפתור ה-'סוגי הסמכות' מהמסך הראשי של במודול, תציג את סוגי ההסמכות הנדרשות באירגון, כאשר כל סוג הסמכה מקוטלגת ע"י התחום והנושא, ומכיל מידע אודות קוד ההסמכה, רמת ההסמכה והתוקף שלה.

כחלק מתהליך ההדרכה, יש לדאוג להעברת הידע ושימורו בעיקבות שינויים אירגוניים, וזאת על-ידי הגדרת תהליך מסודר של העברת ידע.חלון זה מציג את רשימת ההסמכות שניתנו ושמתועדות במערכת. עבור כל הסמכה מצוין התאריך בו היא ניתנה, התחום, הנושא ושם ההסמכה, רמת ההסמכה, שם העובד אשר קיבל את ההסמכה, תאריך תוקף ההסמכה, וסימון באם יש צורך לעקוב אחר תאריך תוקף ההסמכה. הרשימה ממוינת לפי תאריך ההסמכה. מסך זה מכיל גם כפתור המפעיל את הסינון, כפתורים לניהול הרשומות (הוספה, עידכון ומחיקה) וכפתור המאפשר להפיק דו"חות על סמך רשימת ההסמכות שניתנו, ו\או לייצא את הרשימה ל-Excel.

ביצוע הדרכות והכשרות באירגון תורמות להרחבת הידע והמיומנויות של העובד ובכך לשיפור ביצועים.לחיצה על כפתור 'סינון וחיפוש' מהמסך המכיל את רשימת ההסמכות שניתנו, מציג את החלון הזה, אשר מאפשר לסנן את רשימת ההסמכות שניתנו בהתאם לפרמטרים המופיעים על המסך, וניתן לבצע סינון המשלב מספר פרמטרים גם יחד.

כחלק מתיכנון מערכתמידע חדשה באירגון, יש לתכנן מראש גם את מערך ותהליך ההדרכה הקשור בה. ההדרכה היא תהליך למידה מובנה שיאפשר לעובדים ומהשתמשים להתמודד עם השינוי בצורה טובה יותר מאשר העובדים אשר לא עברו את תהליך ההדרכה וההכשרה.לחיצה על כפתור 'הפקת דו"חות' מהמסך המכיל את רשימת ההסמכות שניתנו, מציג את החלון הזה, אשר מאפשר להפיק דו"ח המבוסס על רשימת ההסמכות המוצגת (בין אם זאת רשימת ההסמכות המלאה, או רשימה מסוננת בהתאם לפרמטרים שנבחרו). את הדו"ח ניתן לשלוח ישירות למדפסת או להציגו על המסך. ניתן גם ליצא את הרשימה (מלאה או מסוננת) לגליון אקסל ע"י לחיצה על הכפתור 'יצוא ל-Excel'.

ניהול מערכת הדרכה באירגון כוללת את הגדרת ההדרכה באירגון, פיתוח ההדרכה, תיכנון תוכנית הכשרת עובדים, ניהולי הדרכה, מתקני הדרכה, אמצעים ואביזרים, והכשרת סגל הדרכה.לחיצה על כפתור 'פתיחה להצגה ועידכון' מהמסך המכיל את רשימת ההסמכות שניתנו, תציג את המסך הבא המכיל את כל פרטי ההסמכה המודגשת ברשימה.

לניהול ההדרכה באירגון יש השפעה רבה על מימוש התוכנית העיסקית של החברה ועל עמידתה ביעדים המוצבים בפניה.הדרכות והסמכות QMSIL : תוכנת ניהול ומעקב - הדרכות והסמכות

כל הזכויות שמורות ליאיר ויסמן פיתוח תוכנה